160 RUM I TIMMEN

 
 
160 rum i timmen klicka här klicka här
 
 

160 RUM I TIMMEN
Borås Konstmuseum 85
 
 
"Mycket av innehållet i de uppdykande och försvinnande visionerna har anknytning till stilar och motiv inom konsten. Här fladdrar de nu ut i rummet, frigjorda från sin statiska endimensionella tillvaro inom glas och ram. De har förlöst ur sin förankring i materiens fasta grepp och svävar tyngdlöst som strålningar och speglingar av ljusets reflexer." Bertil Andrén Västgötademokraten 4.12.85

Klicka på skulpturerna för att se dem i detalj.