Illustrationer till boken ADAM OCH EVA
av den tjeckiske poeten Karel Siktanc

 
 
Den andra dagen
Den tredje dagen
 
 
DEN ANDRA DAGEN
DEN TREDJE DAGEN
 
 
 
 
Den fjärde dagen
Den femte dagen
 
 
DEN FJÄRDE DAGEN
DEN FEMTE DAGEN