DEN SVENSKA HISTORIEN


Historiska museet i Stockholm 1993


"Hos Dascha känner man bokstavligen historiens vinddrag i de tunna tygstyckena, fritt hängande i taket och satta i rörelse av en stilla artificiell luftström. På tygridåerna spelas i oavbruten växling upp projektioner från vår histories gryning - brytningsskedet mellan hedendom och kristendom…" Stig Johansson SVD 28.8.1993

http://rabbe.eu