FANTASIFULL SKOLMILJÖ

Höstterminen 2010 skapade jag tillsammans med barnen i klass 5G ett sagorum i mellanstadiets uppehållsrum på Vasa Real i Stockholm. Utgångspunkten för arbetet var barnens egna tekningar. Barnen genomförde samtliga arbetsmoment som krävdes för genomförandet.


till topp