Looking in Looking out

 
 
 
 
 
 
Looking in Looking out är ett videoverk av Hans Esselius baserad på ett av mina svetsade ståltrådsporträtt. Filmen är gjord i realtid med ett förbestämt effektpartitur som utnyttjade den roterande skulpturen som en wireframeform. Verket är gjort 1985 och blev då i videosammanhang refuserad som datorgrafik. I original är filmen 20 minuter lång.
Forskningsrapport, pdf fil
 
 
 
 
Du behöver Quicktime för att kunna se filmen!
 
 
Ladda ner den här.