Midsommarfesten

2005

Personal och boende på Rosengården i Nynäshamn firar Midsommar.
Filmen gjordes på beställning av Konstfrämjandet inom projektet Skiss – Samtidskonstnärer i samtidssamhället.
Filmen visas i samband med turnéutställningen Ett besök I glömskans rike
och på seminarier om demensvård.
Youtube >>