Midsommarfesten

 
 
 
 
 
 
2005
längd 6 minuter

Personal och boende på Rosengården i Nynäshamn firar Midsommar.
Filmen gjordes på beställning av Konstfrämjandet inom projektet Skiss – Samtidskonstnärer i samtidssamhället.
Filmen visas i samband med turnéutställningen Ett besök I glömskans rike
och på seminarier om demensvård.
 
 
 
 
Du behöver Quicktime för att kunna se filmen!
 
 
Du kan ladda ner den här.