Mörkrets hjärta


4.10. 2007– 6.1.2008
Installation Mörkrets hjärta inom utställningen Tänd mörkret i Göteborgs Konstmuseum.
http://www.konstmuseum.goteborg.se