Porträttgalleri som process och stöd för medvetandet

 
 
 
 
 

PORTRÄTTGALLERI SOM PROCESS OCH STÖD FÖR MEDVETANDET
finansieras med medel från Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond. Projektets syfte är att utforska i vilken utsträckning en processinriktad fotografering av dementa åldringar skulle kunna förbättra deras minnesfunktion.


<< SE MER UNDER PROJEKT