Rituals


Palazzo Ca’Zanardi, Venice
13 maj - 2 juli 2017

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qM9Tmggbbpc


Filmen Shamanism gjordes ursprungligen för installationen Aurora Borealis I på uppdrag av Umeå kommun som en del av kommunens ansökan om Kulturhuvudstad 2014. Därefter har filmen varit del av ett flertal Aurora Borealis installationer, vilka har bland annat visats på Svenska Institutet i Paris. Det är första gången i Europa som filmen visas fristående utan att ingå i en videoinstallation.