Shamanism

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qM9Tmggbbpc


Vi ser en mänsklig kropp, en shaman som med sina rörelser manar fram både gamla och nutida nordiska symboler, dessa oupphörligen förändras till kulturella attribut från hela världen. Kanske är shamanen en man, en kvinna eller en robot. Det vi ser, ser vi också med vårt inre öga. Ljudkompositionen är skapat med datorbearbetade vindljud. Ursprungligen har filmen skapats för installationen Aurora Borealis I i ankomsthallen på Umeå flygplats på uppdrag av Umeå kommun som en del av kommunens ansökan om Kulturhuvudstad 2014.

 
   
 
Shamanism