Fontänskulpturen KUNSKAPENS KÄLLA är skapad med grundläggande geometriska former och principer för enkel matematik.
Kvadraten, triangeln, kuben, pyramiden, sfären. Skulpturen reflekterar ljuset från ljusskulpturen LJUSVÅGOR ovanför.

stäng