Undersökningsrummet Talkliniken

Klicka på tavlan för närbild

 
 
Undersökningsrummet Gomplattedokument