Konstauktion för Ukraina


26-27 mars i Stadsgårdsterminalen i Stockholm

Det Ryska Korset lott 64

 

Läs här om bilden:
https://www.duocontradiction.com/2022/03/12/0064/


Läs här om auktionen:
https://www.duocontradiction.com/art-for-ukraine/